OSTALE SPORTSKE AKTIVNOSTI

Pored dva fudbalska stadiona u Vranjaku se još nalaze:

Teniski teren
Teniski teren kod stadiona FK Vranjak
Poligon za fudbal i košarku kod OŠ "Sveti Sava"
Poligon za fudbal i košarku kod OŠ “Sveti Sava”
Stoni tenis
Stoni tenis u OŠ “Sveti Sava”
Teren za mali fudbal - pomoćni teren FK Vranjak
Teren za mali fudbal – pomoćni teren FK Vranjak
Poligon za mali fudbal kod Željezničke stanice
Poligon za mali fudbal kod Željezničke stanice
Odbojka kod Željezničke stanice
Odbojka kod Željezničke stanice
Basket kod Željezničke stanice
Basket kod Željezničke stanice