Rukovodstvo

Organi upravljanja KUD-a Vranjak su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Skupština je najviši organ Društva a čine je članovi Društva. Upravni odbor rukovodi radom Društva, a sastoji se od 9 članova koje bira Skupština.

Predsjednik Skupštine KUD-a:
Novica Trepić

Upravni odbor:

 1. Slavko Jevtić (predsjednik),
 2. Aleksandra Kikić-Spasojević (sekretar),
 3. Gordana Stojanović (blagajnik),
 4. Jerotija Janković,
 5. Dragomir Cvijanović,
 6. Dragana Stojanović,
 7. Dragan Jevtić,
 8. Milan Stojanović i
 9. Slaviša Stojanović.

Nadzorni odbor:

 1. Milorad Todorović (predsjednik),
 2. Boško Peraković (zamjenik),
 3. Nada Savić,
 4. Marko Trepić i
 5. Nikola Joksimović.